KAKO VRAG OBMANJUJE ČOVJEKA

Ovdje ćemo govoriti o đavolskom savjetu, t.j. kako đavao učeljude odlagati kajanje.
Prije puno godina živio je monah pustinjak Hilarion, velikipokornik u pustinji blizu Aleksandrije. Bio je star gotovostotinu godina i bio je veliki isihast.
Molio je Boga nekoliko godina na ovu nakanu: ˝Pokaži mi,Gospodine, kakvo je lukavstvo zloduha kojim oni uspijevajupridobiti najveći broj duša za pakleno kraljevstvo! Kakvo imje to lukavtsvo i metoda kojom uspijevaju odvratiti ljude sdobrog puta i učiniti ih robovima grijeha te ih na kraju odestiu pakao. Kako zlodusi uspijevaju pridobiti više duša za pakaonego što anđeli čuvari uspijevaju dobiti duša za Kraljevstvonebesko?˝ Molio se tako ovaj monah godinu, dvije, tri, ali muBog nije odgovarao.
Naposljetku, jedne noći tijekom molitve, a bila je duboka noć ivani je sjao mjesec te je bilo svjetlo kao za dana, začuo jeglas:

 • Abbo Hilarione!
 • Molim, Gospodine?
 • Uzmi u ruke sveti križ, uzmi štap, prekriži se, iziđi izćelije i idi do obližnjeg proplanaka. Kad stigneš naproplanak, stani pokraj nekog stabla. Ne boj se onoga što ćešvidjeti! Stoj ondje i gledaj u središte proplanka dok se ja nevratim.
  Kad je čuo da mu je glas savjetovao naoružati se znakom svetogkriža, znao je da je poziv od Boga. Otišao je starac molećise i pristigao na proplanak. Posvud je bila velika tišina – tenoći nije bilo vjetra, vidio se samo mjesec i zvijezde. Monahje otišao do jednog stabla i stajao je iščekujući.
  Odjedanput vidje kako se posred proplanaka pojavljujeprijestolje, kraljevski tron. Sazdano kao od munja, kao gorućiplamen. Zatim ugleda kako dolazi sotona i sjeda na prijestolje.Ramena mu bijahu poput nakovnja, koža poput crnila s medvjeđomdlakom i snažnim pandžama. Imao je krunu od zmija, a u ruci jedržao štap u obliku zmaja.
  Kada ga je starac ugledao, prekrižio se. Sotona je sjeo naprijestolje i triput pljesnuo dlanom o dlan. Nakon što jepljesnuo, zrak se je ispunio đavolskim četama. Legije zloduha,tisuće i milijuni njih. Jedni, koji su izgledali kao glavni,paklene vlasti, stajali su kraj njega. Drugi su bili iznadšume, a neki opet u zraku; koliko god je pogledom mogaoobuhvatiti svuda je bila sama đavolska vojska.
  Kad je monah vidio toliko paklenskih stvorova, sjetio se jeriječi koje mu je Anđeo rekao još u ćeliji: ˝Ne boj se!˝.Naoružao se zatim znakom Svetog križa i pažljivo stajao.
  Nakon što su se zlodusi skupili brojni kao morski pijesak,sotona je ustao na noge i rekao:
 • Skupio sam vas ovdje noćas u ponoć jer vas želim ispitati.Trebate položiti teški ispit. Znate li vi zašto sam vaspozvao?
  Jedan zloduh uzvrati:
 • Gospodaru, ne znamo!
 • Evo zašto sam vas pozvao. Kako biste istupili na odgovornost irekli mi koje je najbolje lukavstvo kojim se obmanjuju ljudi idovode u moje mračno kraljevstvo. Trebate mi pokazati kako tovi obmanjujete svijet i kako zaglupljujete čovjeka, zavodite gate ga dovodite na vječne muke u naše kraljevstvo. Kojommetodom, kojim lukavstvom, jer to je vaš zadatak u cijelomusvijetu: zavoditi ljudske duše. Želim vidjeti koliko steiskusni u obmanjivanju ljudskih duša! Onaj tko dadnenajvještiji odgovor, t.j. ako mi pokaže savjet kakoobmanjivati svijet onako kako ja mislim, dozvolit ću muupravljanje paklom na tri minute, postavit ću ga vladaromumjesto sebe na tri minute te ću ga učiniti generalom iznadsvih ostalih.
  Tada iz mnoštva iziđe jedan zloduh i reče: – Živ bio, tvojamračnosti! Došao sam ti podnijeti izvješće kako jaobmanjujem ljude!
 • No, da vidim!
 • Ja – veli on – kažem čovjeku ovako: ˝Dobro čovječe, idi tiu crkvu, posti, moli, dijeli čak i milostinju i čini drugadobra djela. To je dobro, no ipak nemoj ni s đavlom kvaritiodnose! Idi u restoran, gostionicu, na zabave, provode, sudjeluju igrama na sreću kako bi se i u ovom svijetu proveselio!
  Ovim sam postupkom zaveo brojne ljude. Ubacim im takvu pomisaojer druge moći ja nemam! Druga nam sila iz pakla nije dana.Rajski anđeli imaju moć od Boga ubaciti čovjeku misao dačini dobro. Mi imamo silu samo ubacivati čovjeku misli dačini zlo. No, mi ne možemo nikoga prisiliti na činjenje zlajer čovjek ima slobodnu volju koju mu je dao Bog. Mi ga nemožemo prisiliti na činjenje grijeha; samo ako je glup isluša misao koju mu mi ubacujemo, on može učiniti grijeh.
  Tako sam obmanuo brojne ljude. Nakon što iziđu iz crkve neki sezaustave u krčmi. Tamo sretnu svoju rodbinu, prijatelje. Naručečašicu rakije, popiju; neki upale i cigaret, dođe sviračikoji im zasviraju. Iz ovog se razloga čovjek spotiče te muviše ništa ne koristi što je jutros bio u crkvi jer seuvečer vraća s naše službe. Tako postupam sa svima.
  I upita ga sotona: – Jesi li brojne tako obmanuo?
 • Živ bio, tvoja mračnosti, brojne!
 • Obmanuo si gluplje od sebe, ali nisi učinio ništa posebno.
 • Kako to, tvoja mračnosti?
 • Ti savjetuješ čovjeku da ide i u crkvu i u gostionicu, nazabave i na Sveta mjesta, da čita, moli i zatim ide nanedozvoljene provode, ali Krist mu u Evanđelju govori: ”Nitkone može služiti dvojici gospodara.” (Mt. 6, 24), to jest menii Njemu. Ti ga potičeš na zlo. Možda čovjek nije duševnopripravljen i on čini prema tvom savjetu nekoliko puta, alinakon nekog vremena dolazi Anđeo i ubacuje mu u pamet sljedećumisao: ˝Slušaj, čovječe, ne možeš ići dvjema stazama; iliidi s Bogom ili s vragom!˝. I čovjek, budući da je prekoren iu njemu se javlja strah Božji, napušta loš put. ˝Hajde, držise jednoga puta jer nema spasenja u hodanju dvama putovima!˝
 • I, jesi li tako nastradao?
 • Jesam, nastradao sam!
 • Vidiš! Rekao sam ti da si zaveo samo gluplje od sebe. Dakle,znaj da nisi dobro postupio.
  I pozove tada sotona jednog od svojih zapovjednika, jednog odonih velikih zloduha, i reče mu:
 • Uzmi ga na leđa, odnesi ga u zbor i udari mu deset batina poleđima te ga pošalji na dno pakla jer je glup!
  Isti ga je glavni zloduh istukao, umjesto da mu zahvali! Nije muse svidio njegov savjet; tražio je drugi, bolji.
  Tada iziđe na odgovornost drugi zloduh.
 • Živ bio, tvoja mračnosti! Ako te ja ne zadovoljim, drugi teneće zadovoljiti.
 • Da te vidim, junače! Kako se zoveš?
 • Zovem se Šepavi Dabo.
 • Kako ti obmanjuješ ljude?
 • Evo kako, veličanstvo. Ja kažem čovjeku ovako: Dobročovječe, nema Boga, nema đavla, nema anđela ni pakla, niraja, ni vječnih muka ni vječne slave. Sve se nalazi ovdje, naovomu svijetu! Ako imaš što jesti i piti, imaš ženskih i punonovca, ako uživaš poštovanje u očima drugih ljudi,posjeduješ kuću i bogatstvo, onda ti je ovdje raj. Ako nemašsvega toga, tada ti je ovdje pakao. Dakle, čovjeku je onakokako mu je na ovomu svijetu.
 • I jesi li zaveo time mnoge?
 • Jesam, mnoge sam zaveo!
 • I ti si zaveo samo gluplje od sebe. Znam da si obmanuo, aliglupe, jer one koji poznaju Sveto Pismo time ne možešobmanuti. Sveto Pismo govori čovjeku da Bog postoji, kao iđavao, postoje anđeli, pakao, raj, vječne muke i vječnaslava, postoji kazna za grijeh kao i nagrada na nebu za dobradjela. Sveto Pismo je puno takvog učenja, pa oni koji čitajune vjeruju tebi. Štoviše! Kad je Bog stvorio čovjeka usadiomu je u dušu i tijelo osjećj za Boga. Bez obzira na to kolikočovjek bio pogan (t.j. nepoznavao Boga), on osjeća nevidljivusilu u svojoj duši, a to je savjest. Savjest ga peče kad činizlo i raduje kad čini dobro. Glas savjesti nije odraz tvari,dakle nešto materijalno, jer je nevidljive prirode. Savjest jeglas Boga u čovjeku i čim čovjek zgriješi ona mu predbacuje:˝Zašto si to učinio?˝ Možda ga nitko drugi ne prekorava.Može nitko nije ni vidio kad je počinio grijeh, ali kad godčovjek zgriješi taj zakon kojega je Bog usadio najprije Adamu,zvan još i zakonom prirode ili savjesti, trenutno djeluje.Ponekad, ako je grijeh velik, savjest peče čovjeka tako jakoda ga dovodi do očaja. To jest istanji se nada kao paučina ičovjek od velike grižnje savjesti skoro izgubi i samu nadu.
  Ako je savjest uprljana mnoštvom grijeha, ona ponekad takosnažno peče čovjeka da mu je grižnja savjesti muka nadmukama. Zbog savjesti čovjek ne uspijeva uredno ni jesti, nispavti, nema više mira te se ne može ni moliti. Savjest gapeče kao što crv nagriza drvo: ˝Zašto si to učinio, zaštosi rasrdio Boga takvim grijesima?˝
  Dakle, uzalud mu ti govoriš da Bog ne postoji jer mu savjestgovori suprotno, a nakon savjesti isto mu govori i Sveto Pismao.Ti kažeš da čovjeka učiš da ne posotji Bog ni đavao, nianđeli, ni pakao, ni raj, ali mu savjest govori da sve topostoji, a i Sveto Pismo je puno svjedočanstava koja dokazujukako Bog postoji kao i anđeli i vječne muke i vječna slava.Dakle, i ti si, poput onoga koji se je hvalio kako svojimsavjetom obmanjuje puno svijeta, glup i ne daješ velik doprinoskraljevstvu pakla, ne donosiš veliku korist!
  Tako je nastradao i ovaj drugi zloduh kao i onaj prvi, koji sehvalio da je učinio nešto posebno. Dakle, umjesto da ga sotonapohvali i postavi ga iznad đavolskih četa, on ga je dao istućii za sramotu poslati na dno pakla jer je smatrao da je glup i nezna zavoditi ljude na krivi put.
  Zapravo, obmanuo je on ljude, ali premalo njih, stoga je premaloduša odveo u pakao! I ovaj je zloduh nastradao kao i onaj prvi,koji je poučio čovjeka da ide i u crkvu i u gostionicu te datako čini i Božje i sotonino djelo. Time su se oba zloduha naposljetku loše proveli.
  Sotona je sad na odgovornost pozvao sljedećeg iz đavolskihčeta. U đavolskim pukovima zavladao je muk jer od milijunazloduha skupljenih oko šume i na proplanku nije se usudioizići niti jedan zloduh jer su se svi bojali da bi moglinastradati kao i prva dvojica te da bi umjesto zahvalnosti moglidobiti udarce i završiti na dnu pakla.
  Sotona je sjedio na prijestolju i čekao hoće li još netkostupiti preda nj. Zatim je prozborio:
 • Ako mi treći koji iziđe pogodi misao, to jest izloži mi planza pridobivanje duša za moje mračno kraljevstvo koji bi biobolji od prav dva plana koje smo čuli, postavit ću ga vladaromnad đavolskim pukovima i dozvolit ću mu sjediti na momprijestolju tri minute.
  Nakon što je sotona ovo izgovorio, iz đavolskih se legija idalje nitko nije ususdio izići i reći nešto što mu se ne bisvidjelo.
  Ipak, nakon nekog vremena iziđe jedan grbavi zloduh s četirireda rogova, jednom pačjom, a drugom konjskom nogom. Na čeluje imao paklenu oznaku, a i rep mu je bio vrlo dug. Kad jeizišao, stupio je pred sotonu, koji je sjedio na prijestoljuusred proplanka te mu je rekao:- Živ bio, tvoja mračnosti!
  Sotona ga upita:
 • Kako se zoveš?
 • Zovem se Kusasti!
 • Eh, vidim da si star i grbav. Čini mi se da bi ti mogao znatirazličite vještine kojima se obmanjuju duše i dovode u mojekraljevstvo.
  Kusasti uzvrati:
 • Ni tvoja mračnost ne zna što ja znadem!
 • Da vidimo! Čini mi se da si veliki znalac kako pridobitiduše.
 • Ni ti ne znaš što ja znadem! Imam lukavstvo jer sam ostario uborbi s ljudskim dušama tolike tisuće godina i brojne dušeovime odvodim u pakao. Kako zimi padaju pahuljice snijega, takoi ja spuštam ljudske duše u pakao svaki dan.
 • I, kako si to uspio dovesti tako puno duša u moje kraljevstvo?
 • Ja ne govorim kao onaj prvi zloduh koji je stupio pred tebe.Čovjek znade da se ne može služiti dvojici gospodara i Anđeočuvar ga pridobije na svoju stranu. Ne govorim ni kao onaj drugiglupan da Boga nema ni đavla, ni anđela, ni pakla, ni raja. Ne!Jer Sveto Pismo govori kako i Bog i đavao i anđeli i pakaouistinu postoje.
  Ja čovjeku govorim ovako: ˝Gledaj, čovječe, Bog, đavao ianđeli postoje, jednako kao što postoje vječne muke zagrijehe i vječna slava za dobra djela, ali ti za sve to imašjoš vremena! Ne budi glup? Zašto bi baš danas započeočiniti dobra djela?˝
  Ako se radi o djetu, tada govorim: ˝Dijete, ti od sada trebašživjeti! Dolazi ti mladost, trebaš se oženiti i provesti se usvijetu! Nemoj uzaludno gubiti mladost jer život trebaproživjeti!˝
  Ako govorim mladiću, zborim ovsako: ˝Nakon što se budešoženio i osnovao obitelj, nakon toga ćeš započeti s dobrimdjelima. Sad jedi, pij, provedi se, čini sva zla, ta mlad si.Oprostit će ti Bog jer on poznaje čovjekovu nemoć. Kajanjeostavi za sutra, preksutra, ostavi ga za dogodine, za kasnije˝.
  Učim čovjeka kako odlagati kajanje od danas do sutra, od sutrado preksutra! ˝Kakvu milostinju činiti sada? Ne žuri se!Pokajat ćeš se prije smrti! Zašto bi postio baš sada i timeistrošio svoje zdravlje i tijelo? Čini to u starosti jer postje za stare! Želiš moliti? Pa, izgubit ćeš toliko satimoleći Boga? Sad imaš drugog posla. Evo, trebaš odgojitidjecu, izgraditi kuću, pobrinuti se za kćeri, udati i oženitidjecu. Imaš toliko toga za učiniti!˝
  Zbunim ga tako životnim brigama te mu neprestano govorim:˝Pusti to za drugi put¨. Kada dođe Anđeo i reče mu:˝Čovječe, udijeli štogod u spomen pokojnicima!˝, ja mukažem: ˝Jesi li glup? Sada trebaš odijevati djecu, prireditisvatove, trebaš činiti to i to!˝ Anđeo mu opet pristupa igovori: ˝Čovječe, hajde započni s postom tijekom godinesrijedom i petkom!˝ Ja mu šapnem: ˝Nemoj postiti jer ćešizgubiti zdravlje! Trebaš raditi, pobrinut se za svoje imanje,odgajati djecu!˝
  Ili, pak, anđeo dolazi i zbori mu: ¨Čovječe, ostavi grijeh irazvrat, ostavi pijanstvo, duhan i psovke, ispovijedi se!˝˝Hmm, zar već sada? Kasnije ću se ispovijediti, pred smrt,dobit ću od svećenika odrješenje i time će biti gotovo. Pa uknjizi piše kako je važno da te zatekne dobar kraj, a dotle semože provoditi i ovako!˝
  S ovim me svi slušaju – reče đavo – i tako stalno odlažupokajanje i dobra djela od danas do sutra.
  Sveto Pismo, međutim, govori drukčije. Duh Sveti budi ljude,govoreći: «Danas ako glas mu čujete, ne budite srca tvrda(Heb. 3, 7-8). I kao što sam rekao, glas Božji u čovjeku jesavjest, koja ga peče zbog njegovih grijeha i govori muž:˝Čovječe, napusti grijeh! Ostavi se krađe, bludničenja,psovanja, ostavi se pijanstva, pušenja i drugih zlih stvari,zavisti, zlobe, svađe˝. Bog mu zapovjeda danas, a mi mušapćemo: ˝Ne danas, nego sutra, preksutra, u starosti!˝
  I još mu govorimo ovako: ˝Daj meni današnji dan, a ti uzmisutrašnji!˝ I tako je, kaže se, grijeh u čovjeku kao kad biuzeo velik čavao i čekićem ga počeo zabijati u suho drvo.Ako ga udariš čekićem jedan, dva ili tri puta, lako ga jeopet izvaditi van. Ako li ga ukuješ do polovice, teže ga jeizvaditi, a ako ga, pak, sasvim ukuješ do kraja, tada trebarascijepiti drvo ako ga želiš izvaditi!
  Tako je i s grijehom! Ugrađuje se u ljudsku prirodu navikom.Ukoliko čovjek ne ostavi grijeh danas, kad je svjež, štoviše stari teže ga se je odviknuti.
  Jesi li vidio zelenu hrđu na bakru? Da se bakar svednevicečistilo, sjajio bi se kao sunce! No, ako ga se godinama ostavi,hvata se zelena hrđa koju se ne može više ničim na svijetuodstraniti, jedino topljenjem samoga bakra. Tako je i s dušomkoja ostari u grijehu. Ako danas ne napusti grijeh neka ne mislida će ga sutra ili preksutra lakše odstraniti. Jer, sprotjecanjem vremena grijeh stari i ukiva se u čovjekovuprirodu, pa mu uobičajenost grješnog ponašanja postaje drugapriroda. Tako čovjek, htio ili ne htio, čini grijeh i nakonšto grijeh dugo boravi u njemu samo ga se velikom mukom možeosoboditi!
  Grješna navika, prema kanonskim zakonima Crkve, predstavljadeseti stupanj grijeha iza koje slijedi očaj, kaopredposljednji stupanj. Kad vidim da se je čovjek naviknuo nagrijeh jednu, dvije, deset ili više godina, tada znam da je mojzauvijek! I tako uspijevam zavesti ljude jer tisuće, milijuninjih odlažu pokajanje za sutra i tako svi postaju robovigrijeha. Svaki grijeh koji se ne ostavi danas sutra-preksutra sesve više ukorjenjuje u ljudskoj duši i biva sve teži. Kadčovjek želi ostaviti grijeh, grijeh se diže na njega velikomsnagom: ˝Jesi li glup? Živio si sa mnom tako dugo vremena!Kako ćeš živjeti bez mene? Što ti preostaje nego živjetionako kako si naviknuo živjeti, a to je sa mnom!˝
  Tako sam, kako sam ranije istaknuo, naučio i zaveo toliko dušada one padaju u pakao kao pahuljice snijega i to sve s jednimjedinim savjetom: ˝Dobri ljudi, ima još vremena za dobradjela; ne budite glupi da započnete s tim baš danas ili bašovog trenutka!˝
  Dakle, kažem vam, vaša mračnosti, to je moj savjet i mojelukavstvo i u paklu već imam četu od tisuće i stotine tisućamojih učenika koje sam isto tako naučio te ih šaljem pocijeloj zemlji da šapuću na uši ljudima: ”Čovječe, zadobra djela ima još vremena. Sutra, preksutra, za godinu,dvije, u starosti. I uspio sam i uspijevam. Idi i vidi u paklukolike sam gurnio ovim savjetom!”
  Tada sotona uzvrati:
 • Bravo! Najbolji savjet je učiti čovjeka odlagati pokajanje oddanas do sutra: ˝Zašto se baš danas želiš ispovijediti?Zašto bi se baš danas želio pričestiti? Baš danas želišdijeliti milostinju? Zar ne vidiš da sad nemaš vremena? Ostavito za sutra!˝
  Budući da si mi ugodio, dat ću ti svoju krunu i štap da na triminute vladaš paklom i svi od tebe se svi trebaju naučitilukavosti kako bi što više duša doveli u moje mračnokraljevstvo kako bi one mučile s nama u vijeke vjekova.

Nakon što je sve to vidio i čuo, monah je vidio sotonu kako jepljesnuo triput dlanom o dlan i sve je u zraku nestalo te se naproplanku više ništa nije čulo ni vidjelo. Ostao je začuđenonim što je čuo, t.j. kako sotona uči svoje učenike ibezbrojne zloduhe iz pakla da savjetuju ljudima odlagatikajanje.
Tada dođe Anđeo Gospodnji i reče mu:

 • Abbo Hilarione!
 • Molim, Gospode?
 • Tri si godine molio Boga da ti pokaže kako đavli zavode ljudena krivi put i kako ih odvode u pakleno kraljevstvo! Evo, vidiosi svojim očima i čuo svojim ušima kako!
  Idi u svoju ćeliju, uzmi bilježnicu, uzmi pero i zapiši svešto si vidio i čuo kako bi za sljedeće naraštaje ostalazapisana ova sotonska lukavost. Jer, cijeli svijet treba znatikako je najbolji sotonin savjet za pridobiti duše za pakao tajda ga uči odlagati dobra djela od danas do sutra, od mladostido starosti, i tako do smrtne postelje te ih na posljetku sveodvesti u pakao!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *